XSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
DakLak
XSDLK
33
314
3193
6971
8481
7636
46891
40734
39398
00108
00361
77199
06098
10339
85162
34820
39840
751463
Quảng Nam
XSQNM
11
353
2986
7106
8260
2019
53274
92446
60160
93631
06772
98155
52378
48333
30501
20750
44609
766745
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 25/01/2022
DakLak
0 8
1 4
2 0
3 3 4 6 9
4 0
5
6 1 2 3
7 1
8 1
9 1 3 8 8 9
Quảng Nam
0 1 6 9
1 1 9
2
3 1 3
4 5 6
5 0 3 5
6 0 0
7 2 4 8
8 6
9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Phú Yên
XSPY
76
049
6564
4866
3815
8382
76105
82162
43689
59824
39169
78677
07479
18668
54458
62099
04413
601401
ThừaThiênHuế
XSTTH
41
298
7369
4742
8482
7610
85809
45361
94927
07846
44767
29398
21181
50422
00292
41195
70171
087742
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 24/01/2022
Phú Yên
0 1 5
1 3 5
2 4
3
4 9
5 8
6 2 4 6 8 9
7 6 7 9
8 2 9
9 9
ThừaThiênHuế
0 9
1 0
2 2 7
3
4 1 2 2 6
5
6 1 7 9
7 1
8 1 2
9 2 5 8 8
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
79
095
9169
7523
5127
9177
67825
54267
06166
52057
85315
53115
42013
26309
65779
07641
18879
805230
Kon Tum
XSKT
28
188
2707
4518
6904
6758
44543
33546
55897
22613
34698
50467
70290
65657
78727
11381
65591
305981
ThừaThiênHuế
XSTTH
93
208
6403
2271
2859
2556
62293
65250
45233
28247
08231
40670
27957
69087
61296
73352
30674
498782
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 23/01/2022
Khánh Hòa
0 9
1 3 5 5
2 3 5 7
3 0
4 1
5 7
6 6 7 9
7 7 9 9 9
8
9 5
Kon Tum
0 4 7
1 3 8
2 7 8
3
4 3 6
5 7 8
6 7
7
8 1 1 8
9 0 1 7 8
ThừaThiênHuế
0 3 8
1
2
3 1 3
4 7
5 0 2 6 7 9
6
7 0 1 4
8 2 7
9 3 3 6
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Đà Nẵng
XSDNG
03
921
9334
4998
1928
0418
34121
70708
75488
16884
70814
20080
08081
36358
13444
14903
91989
466342
Quảng Ngãi
XSQNI
59
433
3039
2135
0746
6396
63395
16207
37421
60988
62625
58029
12275
96394
21490
77705
09556
479618
Đắc Nông
XSDNO
13
695
8854
4088
0789
8245
32315
59168
44645
18508
57147
24070
38963
25976
69658
54622
68525
951992
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 22/01/2022
Đà Nẵng
0 3 3 8
1 4 8
2 1 1 8
3 4
4 2 4
5 8
6
7
8 0 1 4 8 9
9 8
Quảng Ngãi
0 5 7
1 8
2 1 5 9
3 3 5 9
4 6
5 6 9
6
7 5
8 8
9 0 4 5 6
Đắc Nông
0 8
1 3 5
2 2 5
3
4 5 5 7
5 4 8
6 3 8
7 0 6
8 8 9
9 2 5
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
28
618
2501
2337
4055
4515
12677
50774
52702
04853
22311
42639
43494
51310
84078
59545
78498
442749
Ninh Thuận
XSNT
30
393
1776
0436
8279
9655
32286
60665
08733
52730
95051
76351
29127
32666
71138
90668
11544
658093
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 21/01/2022
Gia Lai
0 1 2
1 0 1 5 8
2 8
3 7 9
4 5 9
5 3 5
6
7 4 7 8
8
9 4 8
Ninh Thuận
0
1
2 7
3 0 0 3 6 8
4 4
5 1 1 5
6 5 6 8
7 6 9
8 6
9 3 3
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Bình Định
XSBDH
19
021
7995
9883
6971
1912
60598
40197
02687
17494
32154
22735
38813
49263
48944
56280
37451
263295
Quảng Bình
XSQB
57
424
3341
5590
7359
3683
29760
02639
36112
49030
84485
25776
16356
06488
44772
48848
35039
170606
Quảng Trị
XSQT
83
478
5682
2998
4907
6371
93315
11215
87185
95391
42378
93250
68662
33423
27541
53258
86640
264975
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 20/01/2022
Bình Định
0
1 2 3 9
2 1
3 5
4 4
5 1 4
6 3
7 1
8 0 3 7
9 4 5 5 7 8
Quảng Bình
0 6
1 2
2 4
3 0 9 9
4 1 8
5 6 7 9
6 0
7 2 6
8 3 5 8
9 0
Quảng Trị
0 7
1 5 5
2 3
3
4 0 1
5 0 8
6 2
7 1 5 8 8
8 2 3 5
9 1 8
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
85
561
7747
4773
2732
5616
86968
98597
20329
39263
91472
57511
78923
52215
86220
99676
22251
435963
Đà Nẵng
XSDNG
10
051
0771
0835
5522
8853
51307
31411
47717
19125
01820
56204
84288
38703
82700
24000
36741
178793
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 19/01/2022
Khánh Hòa
0
1 1 5 6
2 0 3 9
3 2
4 7
5 1
6 1 3 3 8
7 2 3 6
8 5
9 7
Đà Nẵng
0 0 0 3 4 7
1 0 1 7
2 0 2 5
3 5
4 1
5 1 3
6
7 1
8 8
9 3
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
DakLak
XSDLK
96
436
5566
5520
4530
1045
23137
37753
05930
84561
51282
23207
77319
40627
93575
13163
80340
707749
Quảng Nam
XSQNM
11
626
7464
7128
8159
1138
27243
84326
30109
00940
93068
89266
67804
95958
21934
03372
20423
954332
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 18/01/2022
DakLak
0 7
1 9
2 0 7
3 0 0 6 7
4 0 5 9
5 3
6 1 3 6
7 5
8 2
9 6
Quảng Nam
0 4 9
1 1
2 3 6 6 8
3 2 4 8
4 0 3
5 8 9
6 4 6 8
7 2
8
9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Phú Yên
XSPY
47
774
1624
2162
6558
5240
53680
87693
81297
05234
00484
25538
02799
97887
00426
51397
87515
126784
ThừaThiênHuế
XSTTH
80
843
0978
8741
1789
5849
19326
10192
39296
33534
55805
16188
66461
82863
70106
74923
83843
146131
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 17/01/2022
Phú Yên
0
1 5
2 4 6
3 4 8
4 0 7
5 8
6 2
7 4
8 0 4 4 7
9 3 7 7 9
ThừaThiênHuế
0 5 6
1
2 3 6
3 1 4
4 1 3 3 9
5
6 1 3
7 8
8 0 8 9
9 2 6

KQMT – GIỚI THIỆU VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG 

XSMT hay xổ số miền trung quay thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Chủ Nhật hàng tuần, bao gồm 21 tỉnh thành ở khu vực miền Trung. Mỗi ngày sẽ mở quay thưởng 2 đài, trừ thứ 5 và thứ 7 sẽ mở thưởng 3 đài.

KQMT được mở thưởng hằng ngày vào lúc 17h15’ mỗi ngày, được quay thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết miền trung và được tường thuật trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang xoso365.org của chúng tôi.

Lịch mở thưởng kết quả xổ số miền trung

Thứ Hai: Lịch quay thưởng 2 đài: Phú Yên – Thừa Thiên Huế.

Thứ Ba: Lịch quay thưởng 2 đài: ĐắkLắk – Quảng Nam.

Thứ Tư: Lịch quay thưởng 2 đài: Đà Nẵng – Khánh Hòa.

Thứ Năm: Lịch quay thưởng 3 đài: Bình Định – Quảng Bình – Quảng Trị.

Thứ Sáu: Lịch quay thưởng 2 đài: Gia Lai – Ninh Thuận.

Thứ Bảy: Lịch quay thưởng 3 đài: Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đắc Nông.

Chủ Nhật: Lịch quay thưởng 2 đài: Khánh Hòa – Kon Tum.

Về cơ cấu giải thưởng kết quả XSMT

Vé số truyền thống KQMT hom nay phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ. Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả sổ xố miền trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Cách tra cứu KQMT hom nay trên trang XOSO365.ORG

– Kiểm tra các tỉnh mở thưởng sổ xố miền trung tại menu XSMT. Tiếp đến so sánh 2 số cuối vé của bạn với bảng lô lô 2 số miền Trung ngay bên dưới, nếu không trùng thì vé có thể bỏ đi vì không trúng giải nào. Còn nếu trùng thì so sánh đầy đủ các số trên vé với bảng kết quả tỉnh đó ở phía trên.

Chúc bạn luôn may mắn!

Copyright © 2021 by xoso365.org. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN

XOSO365 – Trực tiếp kết quả xổ số 365 chuẩn xác.

@ Copyright 2020 xoso365.org

to top