XSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
21
552
9329
2274
5079
8944
35202
36593
77991
11864
21473
49762
15619
26127
63914
18628
16049
749809
Đà Nẵng
XSDNG
70
652
7570
8270
4452
3074
62200
16200
78905
09266
91766
98022
81536
80794
87322
32327
05709
526514
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 29/05/2024
Khánh Hòa
0 2 9
1 4 9
2 1 7 8 9
3
4 4 9
5 2
6 2 4
7 3 4 9
8
9 1 3
Đà Nẵng
0 0 0 5 9
1 4
2 2 2 7
3 6
4
5 2 2
6 6 6
7 0 0 0 4
8
9 4
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
DakLak
XSDLK
79
448
7153
2618
9407
7361
09564
59050
95890
00187
82057
22367
30639
70050
60793
11426
93098
704294
Quảng Nam
XSQNM
45
261
3516
5288
6026
4768
19957
94917
70752
86176
33409
74797
77024
09554
38341
60767
69249
461903
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 28/05/2024
DakLak
0 7
1 8
2 6
3 9
4 8
5 0 0 3 7
6 1 4 7
7 9
8 7
9 0 3 4 8
Quảng Nam
0 3 9
1 6 7
2 4 6
3
4 1 5 9
5 2 4 7
6 1 7 8
7 6
8 8
9 7
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Phú Yên
XSPY
36
375
3057
8466
0270
3618
03302
01559
49520
70970
89334
91406
56088
26659
85592
96915
59743
362471
ThừaThiênHuế
XSTTH
67
782
4588
3163
5918
7265
28384
96240
70844
33107
31976
97097
58841
22245
46451
56265
81650
709514
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 27/05/2024
Phú Yên
0 2 6
1 5 8
2 0
3 4 6
4 3
5 7 9 9
6 6
7 0 0 1 5
8 8
9 2
ThừaThiênHuế
0 7
1 4 8
2
3
4 0 1 4 5
5 0 1
6 3 5 5 7
7 6
8 2 4 8
9 7
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
79
285
5196
3481
3243
8751
98918
21097
92334
65407
28483
25384
85512
02839
96116
85452
83429
051987
Kon Tum
XSKT
36
405
3776
6702
5742
6215
70172
81041
41556
25685
11900
25330
31356
74690
21801
90756
44949
255020
ThừaThiênHuế
XSTTH
57
157
1484
7258
6490
0956
11583
87566
76870
30662
53813
12241
67032
16117
01829
99145
88351
306035
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 26/05/2024
Khánh Hòa
0 7
1 2 6 8
2 9
3 4 9
4 3
5 1 2
6
7 9
8 1 3 4 5 7
9 6 7
Kon Tum
0 0 1 2 5
1 5
2 0
3 0 6
4 1 2 9
5 6 6 6
6
7 2 6
8 5
9 0
ThừaThiênHuế
0
1 3 7
2 9
3 2 5
4 1 5
5 1 6 7 7 8
6 2 6
7 0
8 3 4
9 0
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Đà Nẵng
XSDNG
88
881
7896
4981
3544
5062
10838
51168
45114
42798
97620
05078
11047
82867
70423
17440
74759
476726
Quảng Ngãi
XSQNI
99
091
8037
1549
6704
5345
23488
98913
51174
13360
04073
14859
52847
71548
62892
44178
37278
743279
Đắc Nông
XSDNO
84
033
7080
1757
6006
8286
61167
12217
62875
92445
43902
59322
73331
81761
44140
04421
81930
685962
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 25/05/2024
Đà Nẵng
0
1 4
2 0 3 6
3 8
4 0 4 7
5 9
6 2 7 8
7 8
8 1 1 8
9 6 8
Quảng Ngãi
0 4
1 3
2
3 7
4 5 7 8 9
5 9
6 0
7 3 4 8 8 9
8 8
9 1 2 9
Đắc Nông
0 2 6
1 7
2 1 2
3 0 1 3
4 0 5
5 7
6 1 2 7
7 5
8 0 4 6
9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
74
665
0706
8808
1079
1608
14228
29117
07704
35411
64460
03950
83393
23283
44032
60762
46296
397150
Ninh Thuận
XSNT
72
512
2272
0302
2313
5712
74442
03039
79493
02131
84448
48641
95921
53581
78232
95710
24585
052482
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 24/05/2024
Gia Lai
0 4 6 8 8
1 1 7
2 8
3 2
4
5 0 0
6 0 2 5
7 4 9
8 3
9 3 6
Ninh Thuận
0 2
1 0 2 2 3
2 1
3 1 2 9
4 1 2 8
5
6
7 2 2
8 1 2 5
9 3
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Bình Định
XSBDH
52
814
2985
9681
9431
6578
56586
31309
27709
97043
68173
32473
42717
48938
81618
63991
46247
725475
Quảng Bình
XSQB
43
465
6296
2806
8918
0892
98001
71124
94815
08705
93489
58973
32663
87663
27331
84043
83963
052696
Quảng Trị
XSQT
08
954
2997
0888
7340
1862
92594
30420
51114
98332
45629
40880
11289
34039
62519
44011
65927
193859
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 23/05/2024
Bình Định
0 9 9
1 4 7 8
2
3 1 8
4 3 7
5 2
6
7 3 3 5 8
8 1 5 6
9 1
Quảng Bình
0 1 5 6
1 5 8
2 4
3 1
4 3 3
5
6 3 3 3 5
7 3
8 9
9 2 6 6
Quảng Trị
0 8
1 1 4 9
2 0 7 9
3 2 9
4 0
5 4 9
6 2
7
8 0 8 9
9 4 7
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
01
657
3916
7719
9904
3815
36423
29143
84044
27784
45861
20252
99028
14607
73089
30175
38925
890557
Đà Nẵng
XSDNG
83
915
1727
0175
6116
1200
55041
28061
38773
88590
45362
78072
36625
14445
41871
22970
84593
864720
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 22/05/2024
Khánh Hòa
0 1 4 7
1 5 6 9
2 3 5 8
3
4 3 4
5 2 7 7
6 1
7 5
8 4 9
9
Đà Nẵng
0 0
1 5 6
2 0 5 7
3
4 1 5
5
6 1 2
7 0 1 2 3 5
8 3
9 0 3
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
DakLak
XSDLK
64
209
9303
8792
3642
4133
41836
60907
14185
16547
20731
41704
12842
66842
01443
66707
97315
191463
Quảng Nam
XSQNM
62
851
2427
8617
3900
3566
35095
97020
96074
77087
01949
39900
01200
47263
59910
42199
44769
392574
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 21/05/2024
DakLak
0 3 4 7 7 9
1 5
2
3 1 3 6
4 2 2 2 3 7
5
6 3 4
7
8 5
9 2
Quảng Nam
0 0 0 0
1 0 7
2 0 7
3
4 9
5 1
6 2 3 6 9
7 4 4
8 7
9 5 9

KQMT – GIỚI THIỆU VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG 

XSMT hay xổ số miền trung quay thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Chủ Nhật hàng tuần, bao gồm 21 tỉnh thành ở khu vực miền Trung. Mỗi ngày sẽ mở quay thưởng 2 đài, trừ thứ 5 và thứ 7 sẽ mở thưởng 3 đài.

KQMT được mở thưởng hằng ngày vào lúc 17h15’ mỗi ngày, được quay thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết miền trung và được tường thuật trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang xoso365.org của chúng tôi.

Lịch mở thưởng kết quả xổ số miền trung

Thứ Hai: Lịch quay thưởng 2 đài: Phú Yên – Thừa Thiên Huế.

Thứ Ba: Lịch quay thưởng 2 đài: ĐắkLắk – Quảng Nam.

Thứ Tư: Lịch quay thưởng 2 đài: Đà Nẵng – Khánh Hòa.

Thứ Năm: Lịch quay thưởng 3 đài: Bình Định – Quảng Bình – Quảng Trị.

Thứ Sáu: Lịch quay thưởng 2 đài: Gia Lai – Ninh Thuận.

Thứ Bảy: Lịch quay thưởng 3 đài: Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đắc Nông.

Chủ Nhật: Lịch quay thưởng 2 đài: Khánh Hòa – Kon Tum.

Về cơ cấu giải thưởng kết quả XSMT

Vé số truyền thống KQMT hom nay phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ. Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả sổ xố miền trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Cách tra cứu KQMT hom nay trên trang XOSO365.ORG

– Kiểm tra các tỉnh mở thưởng sổ xố miền trung tại menu XSMT. Tiếp đến so sánh 2 số cuối vé của bạn với bảng lô lô 2 số miền Trung ngay bên dưới, nếu không trùng thì vé có thể bỏ đi vì không trúng giải nào. Còn nếu trùng thì so sánh đầy đủ các số trên vé với bảng kết quả tỉnh đó ở phía trên.

Chúc bạn luôn may mắn!

Copyright © 2021 by xoso365.org. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN

XOSO365 – Trực tiếp kết quả xổ số 365 chuẩn xác.

Liên kết: Trực tiếp XSMB | vz99 | qh88 đăng nhập | QH88 | wynn09 | qh88.com

to top