XSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
DakLak
XSDLK
64
562
7608
4683
4082
9876
44111
10668
65775
35529
29535
59300
90884
01846
41627
43852
11762
858571
Quảng Nam
XSQNM
33
811
3664
1192
6961
6485
61183
08609
49489
81858
97051
82151
75876
49286
16509
92125
49034
171896
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 30/05/2023
DakLak
0 0 8
1 1
2 7 9
3 5
4 6
5 2
6 2 2 4 8
7 1 5 6
8 2 3 4
9
Quảng Nam
0 9 9
1 1
2 5
3 3 4
4
5 1 1 8
6 1 4
7 6
8 3 5 6 9
9 2 6
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Phú Yên
XSPY
90
714
6003
5725
5897
3328
33674
81340
84464
73531
87886
94627
04009
92315
33182
01696
04280
048500
ThừaThiênHuế
XSTTH
29
261
6686
0971
3355
4652
52074
18988
32620
81802
28267
10248
27336
03805
50513
12210
95785
753212
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 29/05/2023
Phú Yên
0 0 3 9
1 4 5
2 5 7 8
3 1
4 0
5
6 4
7 4
8 0 2 6
9 0 6 7
ThừaThiênHuế
0 2 5
1 0 2 3
2 0 9
3 6
4 8
5 2 5
6 1 7
7 1 4
8 5 6 8
9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
63
072
4439
7375
4163
6069
18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591
09705
93168
64238
56333
505873
Kon Tum
XSKT
33
306
4501
9967
2380
1214
35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509
02325
20791
09586
11366
876090
ThừaThiênHuế
XSTTH
34
895
7118
5836
3579
9647
86572
36549
07153
61093
77248
12337
85275
38883
41659
35311
69724
795143
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 28/05/2023
Khánh Hòa
0 5
1 3
2
3 3 8 9
4
5
6 3 3 4 8 9 9
7 2 3 4 5 7
8
9 1 6
Kon Tum
0 1 6 9
1 4
2 5
3 3 8
4 1 7
5 6
6 6 7 8
7 7
8 0 6
9 0 1
ThừaThiênHuế
0
1 1 8
2 4
3 4 6 7
4 3 7 8 9
5 3 9
6
7 2 5 9
8 3
9 3 5
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Đà Nẵng
XSDNG
84
320
4842
0717
5634
0886
52982
80212
72809
70382
98196
66044
05487
72233
22074
84553
19370
434485
Quảng Ngãi
XSQNI
35
763
8741
8081
5381
9422
95800
65365
15347
70311
42389
45228
55569
38138
31609
95708
11954
646084
Đắc Nông
XSDNO
80
726
5551
7743
4797
9864
69093
55433
67077
51543
12900
02666
01701
02187
23681
66943
20176
540591
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 27/05/2023
Đà Nẵng
0 9
1 2 7
2 0
3 3 4
4 2 4
5 3
6
7 0 4
8 2 2 4 5 6 7
9 6
Quảng Ngãi
0 0 8 9
1 1
2 2 8
3 5 8
4 1 7
5 4
6 3 5 9
7
8 1 1 4 9
9
Đắc Nông
0 0 1
1
2 6
3 3
4 3 3 3
5 1
6 4 6
7 6 7
8 0 1 7
9 1 3 7
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
71
773
8903
4694
2899
5325
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
95981
00123
12674
38441
006330
Ninh Thuận
XSNT
00
729
4585
8129
8932
8513
89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
51898
25004
11719
72488
569179
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 26/05/2023
Gia Lai
0 0 3 3
1 5
2 3 4 5
3 0
4 1
5
6
7 1 3 4 7
8 1
9 1 4 7 9
Ninh Thuận
0 0 4
1 3 5 9
2 0 9 9
3 0 2 9
4 0
5 5
6 8
7 9
8 5 8
9 8
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Bình Định
XSBDH
46
488
5898
3101
9550
1427
91191
39400
79968
67492
96767
32093
64208
57126
06197
37351
66306
714605
Quảng Bình
XSQB
40
195
3157
6861
9312
4436
40034
40280
63232
09258
95895
92799
96679
22318
01594
77493
15353
658883
Quảng Trị
XSQT
36
395
3160
9534
2448
1084
15111
19521
61750
38811
66724
64631
41273
20675
85555
15796
88251
396689
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 25/05/2023
Bình Định
0 0 1 5 6 8
1
2 6 7
3
4 6
5 0 1
6 7 8
7
8 8
9 1 2 3 7 8
Quảng Bình
0
1 2 8
2
3 2 4 6
4 0
5 3 7 8
6 1
7 9
8 0 3
9 3 4 5 5 9
Quảng Trị
0
1 1 1
2 1 4
3 1 4 6
4 8
5 0 1 5
6 0
7 3 5
8 4 9
9 5 6
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
94
336
5724
6499
4808
9966
90033
43684
99827
99235
40630
81270
73590
45734
66315
02304
87881
038797
Đà Nẵng
XSDNG
57
194
1143
2976
7417
2926
86074
61037
15473
36245
32782
82092
61333
40693
71400
87843
84672
194093
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 24/05/2023
Khánh Hòa
0 4 8
1 5
2 4 7
3 0 3 4 5 6
4
5
6 6
7 0
8 1 4
9 0 4 7 9
Đà Nẵng
0 0
1 7
2 6
3 3 7
4 3 3 5
5 7
6
7 2 3 4 6
8 2
9 2 3 3 4
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
DakLak
XSDLK
79
392
0721
1447
6298
3827
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
29561
29932
68189
11473
762976
Quảng Nam
XSQNM
11
217
7667
4771
5359
9141
70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991
47803
36302
19892
64988
370560
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 23/05/2023
DakLak
0
1
2 1 1 7
3 2
4 4 7
5 4
6 1 3 4 7 9
7 3 6 9
8 9
9 2 8
Quảng Nam
0 2 3 7
1 0 1 7
2 1
3
4 1 3 4
5 9
6 0 7
7 1 2
8 8
9 1 2
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Phú Yên
XSPY
81
913
2313
8558
2147
4235
71114
26141
38282
86640
82219
12128
89175
83888
79186
59932
26349
516036
ThừaThiênHuế
XSTTH
94
668
4106
2753
0889
7770
44778
67693
08452
25183
75766
34741
96929
36464
35930
69822
11207
838784
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 22/05/2023
Phú Yên
0
1 3 3 4 9
2 8
3 2 5 6
4 0 1 7 9
5 8
6
7 5
8 1 2 6 8
9
ThừaThiênHuế
0 6 7
1
2 2 9
3 0
4 1
5 2 3
6 4 6 8
7 0 8
8 3 4 9
9 3 4

KQMT – GIỚI THIỆU VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG 

XSMT hay xổ số miền trung quay thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Chủ Nhật hàng tuần, bao gồm 21 tỉnh thành ở khu vực miền Trung. Mỗi ngày sẽ mở quay thưởng 2 đài, trừ thứ 5 và thứ 7 sẽ mở thưởng 3 đài.

KQMT được mở thưởng hằng ngày vào lúc 17h15’ mỗi ngày, được quay thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết miền trung và được tường thuật trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang xoso365.org của chúng tôi.

Lịch mở thưởng kết quả xổ số miền trung

Thứ Hai: Lịch quay thưởng 2 đài: Phú Yên – Thừa Thiên Huế.

Thứ Ba: Lịch quay thưởng 2 đài: ĐắkLắk – Quảng Nam.

Thứ Tư: Lịch quay thưởng 2 đài: Đà Nẵng – Khánh Hòa.

Thứ Năm: Lịch quay thưởng 3 đài: Bình Định – Quảng Bình – Quảng Trị.

Thứ Sáu: Lịch quay thưởng 2 đài: Gia Lai – Ninh Thuận.

Thứ Bảy: Lịch quay thưởng 3 đài: Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đắc Nông.

Chủ Nhật: Lịch quay thưởng 2 đài: Khánh Hòa – Kon Tum.

Về cơ cấu giải thưởng kết quả XSMT

Vé số truyền thống KQMT hom nay phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ. Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả sổ xố miền trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Cách tra cứu KQMT hom nay trên trang XOSO365.ORG

– Kiểm tra các tỉnh mở thưởng sổ xố miền trung tại menu XSMT. Tiếp đến so sánh 2 số cuối vé của bạn với bảng lô lô 2 số miền Trung ngay bên dưới, nếu không trùng thì vé có thể bỏ đi vì không trúng giải nào. Còn nếu trùng thì so sánh đầy đủ các số trên vé với bảng kết quả tỉnh đó ở phía trên.

Chúc bạn luôn may mắn!

Copyright © 2021 by xoso365.org. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN

XOSO365 – Trực tiếp kết quả xổ số 365 chuẩn xác.

Liên kết: onbet casino| Trực tiếp XSMB | VG99 | m88 cá cược trực tuyến | QH88 | xổ số 888b | Bongdacado | qh88 đăng nhập | đăng ký w88

to top