XSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Phú Yên
XSPY
34
423
8815
9551
5647
4695
02360
86417
25857
59056
53085
75221
16353
76330
99574
43059
70323
359272
ThừaThiênHuế
XSTTH
80
876
2309
1222
6676
0382
23661
97705
96308
23952
59491
69208
79051
52031
28554
51950
73771
956041
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 27/06/2022
Phú Yên
0
1 5 7
2 1 3 3
3 0 4
4 7
5 1 3 6 7 9
6 0
7 2 4
8 5
9 5
ThừaThiênHuế
0 5 8 8 9
1
2 2
3 1
4 1
5 0 1 2 4
6 1
7 1 6 6
8 0 2
9 1
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
33
200
6527
9419
1877
2021
38886
43393
67444
82270
48506
69002
79906
50318
70631
90847
12455
164786
Kon Tum
XSKT
03
402
7527
5996
9996
6892
97966
58506
65786
74007
07920
42172
77552
29181
43857
78008
45926
239345
ThừaThiênHuế
XSTTH
15
217
2465
3521
6649
5486
02852
48557
88468
10388
15611
75523
11544
36065
66542
28200
16117
706847
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 26/06/2022
Khánh Hòa
0 0 2 6 6
1 8 9
2 1 7
3 1 3
4 4 7
5 5
6
7 0 7
8 6 6
9 3
Kon Tum
0 2 3 6 7 8
1
2 0 6 7
3
4 5
5 2 7
6 6
7 2
8 1 6
9 2 6 6
ThừaThiênHuế
0 0
1 1 5 7 7
2 1 3
3
4 2 4 7 9
5 2 7
6 5 5 8
7
8 6 8
9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Đà Nẵng
XSDNG
27
446
9948
5207
9745
7508
55589
38711
25914
02568
78955
37103
29082
23520
73829
18067
97011
627301
Quảng Ngãi
XSQNI
00
725
2880
6619
2078
4319
24140
99747
04898
31257
56467
95169
72643
37821
19302
73587
49421
149036
Đắc Nông
XSDNO
41
676
6634
8961
8254
9287
49242
87286
33245
98934
64053
43220
82359
77483
22159
01732
36415
372934
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 25/06/2022
Đà Nẵng
0 1 3 7 8
1 1 1 4
2 0 7 9
3
4 5 6 8
5 5
6 7 8
7
8 2 9
9
Quảng Ngãi
0 0 2
1 9 9
2 1 1 5
3 6
4 0 3 7
5 7
6 7 9
7 8
8 0 7
9 8
Đắc Nông
0
1 5
2 0
3 2 4 4 4
4 1 2 5
5 3 4 9 9
6 1
7 6
8 3 6 7
9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Gia Lai
XSGL
32
112
8511
7576
7531
5751
77260
62606
91374
43747
01059
42773
34239
15439
55259
87566
45327
676319
Ninh Thuận
XSNT
14
248
9932
3615
2937
4566
09788
29203
18085
51471
85531
53710
34474
81628
80454
12236
78952
738448
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 24/06/2022
Gia Lai
0 6
1 1 2 9
2 7
3 1 2 9 9
4 7
5 1 9 9
6 0 6
7 3 4 6
8
9
Ninh Thuận
0 3
1 0 4 5
2 8
3 1 2 6 7
4 8 8
5 2 4
6 6
7 1 4
8 5 8
9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Bình Định
XSBDH
79
991
2856
1360
4823
6504
05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866
71812
16421
40534
59223
499819
Quảng Bình
XSQB
02
324
1499
2175
7016
4134
44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871
34339
82762
83400
90632
851225
Quảng Trị
XSQT
43
329
8313
3783
5376
4857
65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953
21910
53121
82187
59599
184161
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 23/06/2022
Bình Định
0 4 6
1 2 8 9
2 1 3 3
3 4 7
4 5
5 6
6 0 6
7 9
8
9 1 3 5
Quảng Bình
0 0 2 2
1 6 7
2 2 4 5 7
3 2 4 9
4 8
5
6 1 2
7 1 5
8
9 9
Quảng Trị
0 8
1 0 3 4
2 1 9
3 6
4 3 3
5 3 7
6 1
7 6 7
8 3 7
9 6 9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
56
575
9839
2663
1499
4415
13473
03623
24830
58118
29179
30221
72538
10184
22367
47264
33941
942153
Đà Nẵng
XSDNG
76
753
3361
6384
8795
1317
09886
41676
60527
88914
36171
18658
01009
48097
12364
65445
06117
870469
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 22/06/2022
Khánh Hòa
0
1 5 8
2 1 3
3 0 8 9
4 1
5 3 6
6 3 4 7
7 3 5 9
8 4
9 9
Đà Nẵng
0 9
1 4 7 7
2 7
3
4 5
5 3 8
6 1 4 9
7 1 6 6
8 4 6
9 5 7
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
DakLak
XSDLK
81
548
2639
3023
8139
8698
87647
27999
12199
52258
01869
57255
45205
67527
72397
87585
45308
022690
Quảng Nam
XSQNM
66
780
3513
5559
7746
1756
40747
86933
47917
52887
71263
82799
90746
37075
32838
97063
73572
473744
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 21/06/2022
DakLak
0 5 8
1
2 3 7
3 9 9
4 7 8
5 5 8
6 9
7
8 1 5
9 0 7 8 9 9
Quảng Nam
0
1 3 7
2
3 3 8
4 4 6 6 7
5 6 9
6 3 3 6
7 2 5
8 0 7
9 9
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Phú Yên
XSPY
65
811
3509
8293
5500
7068
28459
69413
24797
73333
41158
82507
04062
28119
59163
41069
20573
268899
ThừaThiênHuế
XSTTH
80
952
6970
8228
0649
1183
40694
87600
94069
65029
63838
94751
93637
29545
52308
16914
15131
523451
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 20/06/2022
Phú Yên
0 0 7 9
1 1 3 9
2
3 3
4
5 8 9
6 2 3 5 8 9
7 3
8
9 3 7 9
ThừaThiênHuế
0 0 8
1 4
2 8 9
3 1 7 8
4 5 9
5 1 1 2
6 9
7 0
8 0 3
9 4
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Khánh Hòa
XSKH
05
307
5603
9209
6769
2838
33929
26785
62982
18957
35406
54583
23667
06399
52433
71296
11026
084513
Kon Tum
XSKT
44
953
4247
3237
9252
0078
89052
71508
69571
12311
79750
85046
55761
85560
24157
00710
63249
535453
ThừaThiênHuế
XSTTH
89
264
1326
3668
0948
7779
89935
64734
39998
87415
76138
95849
32938
62908
92231
29209
34321
754412
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 19/06/2022
Khánh Hòa
0 3 5 6 7 9
1 3
2 6 9
3 3 8
4
5 7
6 7 9
7
8 2 3 5
9 6 9
Kon Tum
0 8
1 0 1
2
3 7
4 4 6 7 9
5 0 2 2 3 3 7
6 0 1
7 1 8
8
9
ThừaThiênHuế
0 8 9
1 2 5
2 1 6
3 1 4 5 8 8
4 8 9
5
6 4 8
7 9
8 9
9 8
Tỉnh
G.Tám
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Đà Nẵng
XSDNG
07
096
9767
4195
5020
2965
70502
93448
08290
24889
18556
94136
04455
52268
04803
39005
01245
620675
Quảng Ngãi
XSQNI
36
550
9378
5866
4564
0514
48774
46843
55725
80270
27190
37207
82634
35709
69456
69928
55881
571001
Đắc Nông
XSDNO
79
158
3055
0434
0405
9033
21570
49981
27863
01378
25974
63882
96058
34467
92179
88165
90587
674809
Đầy đủ
Hiện 2 số
Hiện 3 số
Loto xổ số Miền Trung Ngày 18/06/2022
Đà Nẵng
0 2 3 5 7
1
2 0
3 6
4 5 8
5 5 6
6 5 7 8
7 5
8 9
9 0 5 6
Quảng Ngãi
0 1 7 9
1 4
2 5 8
3 4 6
4 3
5 0 6
6 4 6
7 0 4 8
8 1
9 0
Đắc Nông
0 5 9
1
2
3 3 4
4
5 5 8 8
6 3 5 7
7 0 4 8 9 9
8 1 2 7
9

KQMT – GIỚI THIỆU VỀ XỔ SỐ MIỀN TRUNG 

XSMT hay xổ số miền trung quay thưởng vào tất cả các ngày trong tuần từ Thứ 2 – Chủ Nhật hàng tuần, bao gồm 21 tỉnh thành ở khu vực miền Trung. Mỗi ngày sẽ mở quay thưởng 2 đài, trừ thứ 5 và thứ 7 sẽ mở thưởng 3 đài.

KQMT được mở thưởng hằng ngày vào lúc 17h15’ mỗi ngày, được quay thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết miền trung và được tường thuật trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang xoso365.org của chúng tôi.

Lịch mở thưởng kết quả xổ số miền trung

Thứ Hai: Lịch quay thưởng 2 đài: Phú Yên – Thừa Thiên Huế.

Thứ Ba: Lịch quay thưởng 2 đài: ĐắkLắk – Quảng Nam.

Thứ Tư: Lịch quay thưởng 2 đài: Đà Nẵng – Khánh Hòa.

Thứ Năm: Lịch quay thưởng 3 đài: Bình Định – Quảng Bình – Quảng Trị.

Thứ Sáu: Lịch quay thưởng 2 đài: Gia Lai – Ninh Thuận.

Thứ Bảy: Lịch quay thưởng 3 đài: Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Đắc Nông.

Chủ Nhật: Lịch quay thưởng 2 đài: Khánh Hòa – Kon Tum.

Về cơ cấu giải thưởng kết quả XSMT

Vé số truyền thống KQMT hom nay phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ. Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả sổ xố miền trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Cách tra cứu KQMT hom nay trên trang XOSO365.ORG

– Kiểm tra các tỉnh mở thưởng sổ xố miền trung tại menu XSMT. Tiếp đến so sánh 2 số cuối vé của bạn với bảng lô lô 2 số miền Trung ngay bên dưới, nếu không trùng thì vé có thể bỏ đi vì không trúng giải nào. Còn nếu trùng thì so sánh đầy đủ các số trên vé với bảng kết quả tỉnh đó ở phía trên.

Chúc bạn luôn may mắn!

Copyright © 2021 by xoso365.org. All rights reserved | Google+
Chuyên trang Phân tích, soi cầu, thống kê và Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số Ba Miền nhanh nhất, chính xác nhất.

CHUYÊN TRANG PHÂN TÍCH, SOI CẦU, THỐNG KÊ VÀ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP KẾT QUẢ XỔ SỐ BA MIỀN

XOSO365 – Trực tiếp kết quả xổ số 365 chuẩn xác.

@ Copyright 2020 xoso365.org

to top